Nordiq Creative Intelligence™

Nordiq Creative Intelligence™ är ett systematiskt och unikt arbetsätt utvecklat av Nordiq. Arbetssättet består av ett antal verktyg som har till syfte att främja den kreativa processen för att skapa koncept och vinnande visioner. Arbetssättet bygger på en blandning av erfarenhet och studier inom bland annat filosofi, mental träning, marknadsföring, inredningsdesign och grafisk design. Verktygen går att applicera på många områden och Nordiq fokuserar på interiöra- och exteriöra miljöer, varumärken samt grafisk design.