Nordiq Eco Design

Som en del i ett långsiktigt hållbarhetsarbete introduceras Nordiq Eco Design. Det är en uttalad ambition om att skapa design med miljömässig hållbarhet i fokus.

Vad innebär det i praktiken med miljövänlig design?

På kontoret:

  • Att välja miljövänliga färdmedel samt klimatkompenserade resor
  • Välja energisnål elektronik
  • Öka andelen digitala möten

I projekten:

  • Medvetna val av material och inredning
  • Aktivt lyfta miljöfrågan med kunder
  • Ställa högre krav på underleverantörer

Nordiq Eco Design är ingen extra tjänst utan ligger som en grund för allt fortsatt arbete.