Marknadsföring är del i något större

Nordiq erbjuder kompletta lösningar inom marknadsföring och varumärken. De hjälper dig med all typ av reklam, både digital och tryckt. Ambitionen är att skapa en helhet och ta vara på de kärnvärden som finns.

Nordiq skapar webbplatser, grafiska profiler, grafiska identiteter, koncept, konceptutveckling och marknadsstrategier. Nordiq är mer än en traditionell reklambyrå då vi alltid ser till helheten. Reklamen och marknadsföringen ska är en del i det större konceptet.

Det är viktigt att du får en positiv och välbesökt invigning av din verksamhet. Arbetet med att skapa nyfikenhet och efterfrågan hos de kommande besökarna börjar redan innan öppning. Under invigningen ligger fokus på att skapa den känsla och atmosfär som du vill förmedla.

Det är sedan av stor betydelse att följa upp och rikta insatserna beroende på det uppnådda resultatet. Detta är ett arbete som sker löpande, här finns det också möjlighet att precisera eller omvärdera.

Jag vill se mer av Nordiqs kreativa tjänsteutbud

Starka varumärken

Ett starkt koncept och ett starkt varumärke går ofta hand i hand. De är ofta sammanflätade och beroende av varandra.

Rent konkret så är ett varumärke ett namn eller en symbol (tänk logotyp eller slogan) som används för att urskilja en viss produkt eller tjänst. Varumärken är en immateriell tillgång som med fördel skyddas genom ett eller flera varumärkesskydd. I de flesta fall används varumärkes som bärare av budskap och koncept.

Nordiq hjälper er både att skapa och skydda varumärket.

Det låter bra, jag vill kontakta Nordiq