Pronova Den 1 november, 2019

Kontorskollektivet

Konceptbaserad inredningsdesign till Kontorskollektivet på Varvsholmen i Kalmar. Kontorskollektivet är en ny innovativ kontors- och mötesarena. Tjänsten bygger på formen Coworking som är en flexibel, medlemsbaserad, kontorslösning där medlemmen delar på ett kontorsområde med andra företag och organisationer. Kontorskollektivet ingår som en del i den stora satsningen c/o MARKET.

Kund
Uppdrag
Ort
KIFAB
Koncept, 3D-miljö, Interiör
Kalmar