Starka varumärken

Ett starkt koncept och ett starkt varumärke går ofta hand i hand. De är ofta sammanflätade och beroende av varandra.

Rent konkret så är ett varumärke ett namn eller en symbol (tänk logotyp eller slogan) som används för att urskilja en viss produkt eller tjänst. Varumärken är en immateriell tillgång som med fördel skyddas genom ett eller flera varumärkesskydd. I de flesta fall används varumärkes som bärare av budskap och koncept.

Nordiq hjälper er både att skapa och skydda varumärket.